První kopřivnická správa s.r.o.       IČ 026 11 104
Záhumenní 1356/28d, 742 21 Kopřivnice

Technická správa nemovitostí

 • Evidence bytových a nebytových jednotek
 • Odpočty měřidel a jejich výměny
 • Rozpočet spotřeby médií, roční vyúčtování – přeplatky a doplatky
 • Nájemní a podnájemní smlouvy
 • Sledování termínů revizí
 • Inventarizace majetku
 • Archivace dokumentace
 • Vymáhání dlužných plateb, splátkové kalendáře až po přípravu podkladů pro právní vymáhání
 • Zastupování na úřadech v běžném styku
 • Pravidelná příprava a účast na jednání orgánů bytového domu
 • Poradenská činnost při uzavírání smluvních vztahů
 • Finanční poradenství při úvěrech, dotacích a jednotlivých platbách v rámci domu
 • Zastupování při pojistné události domu
 • Zastupování domu při ukončení a zahájení nájemního ( podnájemního ) vztahu
 • Přechod od jiného správce
 • Kompletní řízení vlastního chodu bytového domu – plná správa bytového domu
 • Klientská zóna

Nemůžete něco najít? Rádi Vám poradíme, kontaktovat nás můžete

ZDE

© První kopřivnická správa s.r.o.
   Společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě pod s.z. C 58234.

Služby a správa pro společenství vlastníků a bytová družstva